omi sisi _ Vita Luna Spirit
27 octobre 2012

خرّافة_أمّي_سيسي

أمّي سيسي طايرة و الذيب يهڨ،، أمي سيسي طايرة و الذيب يهڨ… أمّي سيسي قالت هاكالكيس الاحمر ليّا و الذيب قال هاكالكيس الابيض ليّا.. أمّي سيسي تلقاه تمر و الذيب يلقاه ملح.. سفّ الذيب سفّ
و دار لأمّي سيسي قالّها: أح أمّي سيسي أح أعطيني كعيبة بلَحْ باش نّحّي بيها الكَلَحْ. عطاتو كلاها عجبتّو. منها دبّر عليها قالّها هاتي نسرحلك. قاتلو باهي.
أيّا نهار مالنّهارات سيّبلها العجول على الرّيصان و جاها يجري: أمّي سيسي ها أمّي سيسي راهو العجول تسيّبت عالرّيصان(البڨرات) ترضع!! قامت أمّي سيسي تجري تحاوز في الرّيصان.. دخل عادا عمّك الذّيب لدار أمّي سيسي كلالها التّمرات و ننّحلها في الكيس. جات بنت أمّي سيسي جعانة قالت لأمّها مدّيلي شوية تمر. قالتلها أمّي سيسي برّي خوذي. مشات بنت أمّي سيسي دخّلت يدّها لشّكارة خرّجتها دارغة محنّية. مشات تجري تبكي لأمّها ڨالتلها أُسكتي نعرف هاذي عملة شكون، ما تطلع كان عملة عمّك الذّيب و ها توّ نورّيك فيه. مشات ڨعدت على جنب المطمورة(حفرة) تغزل في الڨيام(خيط النسيج)، ڨطّعت المَغْزل بِلْعاني، المغزل طاح في المطمورة،، مشات تعيّط لذّيب يا ذيب يا ذيب إيجى إجبدلي المغزل هاك خفيف توّ فيسع تنڨز جيبهولي.. و وقفت بجنب المطمورة مخبّية الڨادوم تحتها. أيّا سيدي الذّيب ڨعمز على ذيلو باش يهبط و أمّي سيسي تعملّو هكّا تقصّلو بعسوسو…
فزّ الذيب يبكي ها أمّي سيسي حنّا ها أمّي سيسي حنّا رجّعلي بعيسيسي باش نهار العيد ناكل المحمّصة بالڨدّيد و نلعب ڨدّام المّاعيد. ڨتلو ما نردّلك بعسوسك إلّا ما تجيبلي العنب من عند الدّالية. مشى الذّيب لدّالية ڨلّها ها أُمَّ الدّالية أعْطيني العنب خنهزّو لأُمّي سيسي خلّيها ترجّعلي بعيسيسي. ڨاتلو الدّالية ما نعطيك العنب إلّا ما تجيبلي الماء مالعين.
مشى الذّيب للْعين ڨلها ها العين وخيّتي أعْطيني الماء خنهزّو للْعين خلّي العين تعطيني الماء و الماء نهزّو لدّالية و الدّالية تعطيني العنب و العنب لأُمّي سيسي خلّيها ترجّعلي بعيسيسي باش نهارالعيد ناكل المحمّصة بالڨدّيد و نلعب ڨدّام المّاعيد.. العين ڨاتلو ما نعطيك الماء إلّا ما تجيبلي الغنّاي يغنّيلي تحت راسي.
إمشى الذّيب للغنّاي ڨالّو هالغنّاي وخيّ إيجى غنّي تحت راس العين خلّي العين تعطيني الماء و الماء نهزّو لدّالية و الدّالية تعطيني العنب و العنب لأُمّي سيسي و أُمّي سيسي ترجّعلي بعيسيسي باش نهار العيد ناكل المحمّصة بالڨدّيد و نلعب ڨدّام المّاعيد.. ڨالّو الغنّاي ما إنجي نغنِّي تحت راس العين كان ما تجيبلي العلّوش من عند السّارح ناكلو..
مشى عمّنا الذّيب لِسّارح ڨل ليه ها عمّي السّارح أعطيني علّوش خنهزّو للغنّاي ياكلو خلّي يجي يغنّي تحت راس العين و العين تعطيني الماء و الماء لدّالية و الدّالية تعطيني العنب و العنب لأُمّي سيسي و أُمّي سيسي ترجّعلي بعيسيسي باش نهار العيد ناكل المحمّصة بالڨدّيد و نلعب ڨدّام المّاعيد.. ڨلّو السّارح ما نعطيك العلّوش إلاّ ما تجيبلي الجرو من عند الكلبة..
مشى الذّيب للكلبة ڨلّها بجاه ربِّي أعطيني جرو نهزّو للسّارح خلّي يعطيني العلّوش و العلّوش للغنّاي والغنّاي يغنّي تحت راس العين و العين تعطيني الماء و الماء لدّالية و الدّالية تعطيني العنب و العنب لأُمّي سيسي و أُمّي سيسي ترجّعلي بعيسيسي باش نهار العيد ناكل المحمّصة بالڨدّيد و نلعب ڨدّام المّاعيد.. فزّت الكلبة ڨتلو ما نعطيك الجرو إلّا ما تجيبلي السّلاء من عند الفرس ناكلو..
مشى الذّيب للفرس ڨلّها هالفرس أعطيني السلاء نهزو للكلبة و الكلبة تعطيني الجرو و الجرو للسّارح و السارح يعطي العلوش و العلوش للغناي و الغناي يغني عند راس العين و العين تعطي الماء و الماء لدّالية و الدّالية تمدّ العنب و العنب لأُمّي سيسي و أُمّي سيسي تردّلّي بعيسيسي باش نهار العيد ناكل المحمّصة بالڨدّيد و نلعب ڨدّام المّاعيد.. ڨاتلو الفرس ما نمدّلك السّلاء إلّا ما تجيبلي الشّعِير من عند الفلّاح..
مشى عمّنا الذّيب للفلّاح ڨلّو أعطيني الشّعِير نهزّو للفرس باش تعطيني السّلاء و السّلاء نهزّو للكلبة و الكلبة تعطيني الجرو و الجرو للسّارح و السارح يعطي العلوش و العلوش للغناي و الغناي يغني عند راس العين و العين تعطي الماء و الماء لدّالية و الدّالية تمدّ العنب و العنب لأُمّي سيسي و أُمّي سيسي تردّلّي بعيسيسي باش نهار العيد ناكل المحمّصة بالڨدّيد و نلعب ڨدّام المّاعيد.. قام الفلّاح ڨلو ما نعطيك الشّعِير إلّا ما تذكّرلي المنجل..
مشى الذّيب للحدّاد باش يذكّرلو المنجل والمنجل يهزّوّ للفلّاح و الفلّاح يعطي الشّعِير و الشّعِير للفرس و الفرس تعطي السّلاء و السّلاء للكلبة و الكلبة تعطي الجرو و الجرو للسّارح و السّارح يعطي العلّوش و العلّوش للغناي و الغناي يغني عند راس العين و العين تعطي الماء و الماء لدّالية و الدّالية تمدّ العنب و العنب لأُمّي سيسي و أُمّي سيسي تردّلّي بعيسيسي باش نهار العيد ناكل المحمّصة بالڨدّيد و نلعب ڨدّام المّاعيد.. يفزّ الحدّاد يڨلّو ما نذكّرلك المنجل إلّا ما تجيبلي الحطب مالغابة..
يمشي سي الذّيب للغابة يڨلها ها أُمَّ الغابة أعطيني الحطب نهزّو للحدّاد خلِّي الحدّاد يذكّرلي المنجل و المنجل نردّو للفلّاح و الفلّاح يعطي الشّعير و الشّعِير للفرس و الفرس تعطيني السّلاء و السّلاء للكلبة و الكلبة تعطيني الجرو و الجرو للسّارح و السارح يعطي العلوش و العلوش للغناي و الغناي يغني عند راس العين و العين تعطي الماء و الماء لدّالية و الدّالية تمدّ العنب و العنب لأُمّي سيسي و أُمّي سيسي تردّلّي بعيسيسي باش نهار العيد ناكل المحمّصة بالڨدّيد و نلعب ڨدّام المّاعيد.. ڨاتلو الغابة ما نعطيك الحطب إلّا ما تجيبلي الصّيد يزهر (بمعنى يزئر) فيّ..
برّى عمّك الذّيب يمشي لعمّنا الصّيد يڨلّو ها الصّيد ماني وخيّك إيجى أزهر في الغابة خلِّ الغابة تعطيني الحطب و الحطب نهزّو للحدّاد و الحدّاد يذكّرلي المنجل و المنجل للفلّاح و الفلّاح يعطي الشّعير و الشّعِير للفرس و الفرس تعطيني السّلاء و السّلاء للكلبة و الكلبة تعطيني الجرو و الجرو للسّارح و السارح يعطي العلوش و العلوش للغناي و الغناي يغني عند راس العين و العين تعطي الماء و الماء لدّالية و الدّالية تمدّ العنب و العنب لأُمّي سيسي و أُمّي سيسي تردّلّي بعيسيسي باش نهار العيد ناكل المحمّصة بالڨدّيد و نلعب ڨدّام المّاعيد.. يڨلّو الصّيد ما نمشي نزهر في الغابة إلّا ما تجيبلي البهيم ناكلو…
و البهيم ماهو بهيم،، ڨلو الذّيب فمّة عرس في الغابة هيّا نمشو ياخي مشا معاه!!
الصّيد ياكل البهيم و يمشي يزهر في الغابة، و الغابة تعطي الحطب، يهزو للحدّاد و الحدّاد يذكّر المنجل و المنجل للفلّاح و الفلّاح يعطي الشعير و الشعير للفرس و الفرس تعطي السّلاء و السّلاء للكلبة و الكلبة تعطي الجرو و الجرو للسّارح و السّارح يعطي العلّوش للغنّاي و الغنّاي يمش يغنّي تحت راس العين و العين تعطي الماء و الماء لدّالية و الدّالية تعطي العنب و العنب لأُمّي سيسي و أمّي سيسي رجّعت لذّيب بعيسيسو باش نهار العيد ياكل محمّصة بالڨديد و يلعب ڨدّام المّاعيد،،، و خرّافتنا خشّت الغابة و العام الجّاي تجينا صابة!!

 morale

الدنيا صعيبة و الّي يعمل عملة تدور عليه و يمكن ياسر ترصّيلو في حلّ و اربط… ما فمّاش قطّوس يصطاد لربّي،، إلّي باش يعملّك حاجة واضح جدّا أنو باش يطلب منّك حاجة في المقابل.. و البهيم يقعد طول عمرو بهيم،، للأسف الشديد.. و هوّ إلّي ديما باش تتكعبرلو..
و آخِرا و ليس أخيرا،، عيدكم مبروك و إنشالّه ديما حفّولي 🙂
ڢيتا لونا سپيريت،، علا خاطر الدّنيا مهبوووولة..

 

RECENT POSTS

Vita Luna Spirit